पर्यावरणपूरक जीवनशैली आत्मसात करण्याचे ५ उपाय 

शक्य असेल तिथे सायकलचा वापर करा 

Cloud Banner

प्रवास करताना सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेला प्राधान्य द्या

तुमचा कचरा कमी करा

अनावश्यक खरेदी टाळा

पॅकेज केलेले अन्न टाळा

वीज व इंधनाचा जपून वापर करा